vassen

som jag vilar i vassen
minns jag vad jag glömt

åratal nu
att måla
jo att skriva
att tänka långsammare

må bra

ja som jag vilar och reflekterar
mellan åren

kommer en påminnelse på besök