läsa

https://www.flickr.com/photos/perspektivetmuseum/8716426513/in/album-72157633431189366

bild


du tror
du tänker
bara för du kan läsa så är du bättre än oss andra

kanske

men jag undrar
bara en liten undran

vad läser du
igen 
i regnet
värsta regnet på år

så vad läser du?

bror

 tala med oss